Nieuw bestuurslid en rolverdeling

De afgelopen periode zijn er diverse bestuursleden afgetreden, maar inmiddels zijn we weer op volle kracht en ook de bestuurlijke rollen zijn opnieuw verdeeld.