Vakjury

Bij de beoordeling worden vakinhoudelijke elementen als beleidsmatige aanpak, organisatie, mediaprofilering, monitoring en aantoonbare effecten van citymarketing meegewogen. Ook wordt gevraagd naar een kosten-batenanalyse en de ontwikkelingen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast wordt er gekeken naar vernieuwing en bijdrage aan het vakgebied. Deze elementen vragen om een vakjury.