Hét citymarketing netwerk van Nederland

Inspireert en verbindt experts, vakgenoten en geïnteresseerden via het Nationaal Congres Citymarketing en themabijeenkomsten. Reikt daarnaast jaarlijks de Nationale Citymarketing Trofee uit. Iedereen is welkom, we werken zonder lidmaatschap.

Bekijk de agenda

Netwerk Citymarketing Nederland is jouw netwerk voor kennisuitwisseling en inspiratie op het gebied van citymarketing. Wij zijn een laagdrempelig en ongedwongen netwerk voor citymarketeers, overheden, adviseurs, studenten en andere betrokkenen bij het vakgebied.

Wij zijn er om jou te informeren en te inspireren met relevante content, nieuwe ontwikkelingen en inspirerende cases binnen citymarketing en citybranding. Jij verbreedt je persoonlijke kennis, maar deelt ook jouw ideeën met je vakgenoten. Door het jaar heen, via ons Linkedin netwerk, en tijdens de innovatieve bijeenkomsten die we organiseren.

Op dit moment inventariseren we waar jouw behoefte ligt, zodat we onze activiteiten daar nog beter op kunnen afstemmen. Wil je ons helpen door deze korte vragenlijst in te vullen? Dank je!

Blogs

Een proces op lange termijn om als beleidsinstrument te dienen, bestaande uit verschillende met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen voor een bepaalde stad.

definitie citymarketing