Welkom, Mark de Greeff!

We zijn verheugd om aan te kondigen dat Mark de Greeff per mei 2024 officieel is toegetreden tot het bestuur van Netwerk Citymarketing Nederland. Mark draaide al even mee achter de schermen, maar met zijn toetreding is ons bestuur weer op volle kracht.