Citymarketing is meer dan alleen slogans en campagnes. Het gaat om eigenheid, identiteit en werken aan de toekomst van inwoners, bedrijven en bezoekers.

Gerben Baaij | voorzitter a.i. Netwerk Citymarketing Nederland

Nationaal Congres Citymarketing 2023 ‘De Stad en het Water’ biedt uitdaging en inspiratie

Van Helsinki tot Zeeland, met prijzen voor Tilburg en Schiedam

In theater De Stadsgehoorzaal in Kampen werd op maandag 15 mei 2023 het Nationaal Congres Citymarketing gehouden, voor meer dan 130 professionals uit heel Nederland die zich bezighouden met hun eigen stad of streek. Een zinvolle dag met uitdagingen rondom het thema ‘De Stad en het Water’.

“Citymarketing is meer dan alleen slogans en campagnes’’, hield interim voorzitter Gerben Baaij van het Netwerk Citymarketing Nederland de zaal voor bij de opening van het congres. “Het gaat om eigenheid, identiteit en werken aan de toekomst van inwoners, bedrijven en bezoekers.’’ Even daarvoor had dagvoorzitter Lieke Lamb de zaal al in de stemming gebracht door met een ‘gooibare’ kubusmicrofoon de zaal door te gaan en de bezoekers te ondervragen. Na die vrolijke introductie en de opening door Gerben Baaij was het de beurt aan burgemeester Sander de Rouwe van Kampen om de bezoekers aan het nationaal congres in zijn stad te verwelkomen. Hij vergeleek marketeers met de vuurtoren op Terschelling die ooit door Kampen werd gebouwd. “Goeie citymarketing is als een vuurtoren voor de stad”, zo gaf de burgemeester zijn visie op het vak. “Die vuurtoren laat zich horen en zien, en mensen voelen zich er vertrouwd bij. En hij wordt gekoesterd door de stad.”

‘Land met een plan’ en Helsinki

Na de opening was het de beurt aan de eerste twee sprekers van het congres, de aftrap was voor Gijs van den Boomen van KuiperCompagnons. Zijn organisatie schreef aan het project ‘Land met een Plan’, waarbij de toekomst van Nederland in 2121 wordt geschetst in samenhang met de stijgende zeespiegel. Van den Boomen confronteerde de zaal met de problemen maar ook de uitdagingen die meer water biedt voor Nederland. “We zullen toch echt aan de bak moeten om daar over na te denken”, zo daagde hij zijn publiek uit. “Het vergt omdenken.” Daarna was het tijd voor Chiara Loos van Helsinki Marketing die de zaal vroeg om hardop na te denken over het imago van haar stad. “Duur, saai en koud”, haalde  Chiara op energieke wijze die vooroordelen maar vast uit de lucht. Dankzij haar presentatie wist iedereen dat Helsinki al die vooroordelen wist om te zetten in positieve kenmerken, een instelling die de stad zelfs in coronatijd wist te gebruiken door hoogopgeleide inwoners van buitenaf te lokken met een ‘Helsinki aan Huis’-pakket

Lunch, een stadswandeling en themasessies

Na de lunch gingen de deelnemers aan het citymarketing-congres in kleinere groepen de stad in om op karakteristieke locaties verder te praten over het centrale thema De Stad en het Water. Zo werd er in kleiner comité gesproken op de Kamper Koggewerf, in de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum, in één van de drie nog resterende Kamper stadspoorten en op de rondvaartboot De Veerman van Kampen. Terug in de Stadsgehoorzaal nam Robert Govers van de International Place Branding Association de zaal mee in de wijze waarop Zeeland weer onder de aandacht werd gebracht van bezoekers, bedrijven en (toekomstige) inwoners. Een campagne die gelukkig al succesvol is, maar ook nog wel even nodig blijft volgens Erik van Oosten van VNO-NCW Zeeland. “We hebben de mensen nog steeds keihard nodig.”

 

Een citymarketeer is als een vuurtoren voor de stad: hij zorgt ervoor dat de stad gevonden wordt, laat van zich horen en mensen voelen er zich vertrouwd bij.

Sander de Rouwe | Burgemeester Kampen

Impressie per spreker

Energieke themasessies op karakteristieke locaties - In de stadspoort, tussen het goud in het museum, in een gezellige Taveerne en op het water

Na een smakelijke lunch in de Stadsgehoorzaal werden de deelnemers aan het Nationaal Congres Citymarketing meegenomen door de enthousiaste stadsgidsen van Kampen Partners. Onderweg verhalend over de historie van Kampen belandden de deelnemers op plekken waar in kleiner gezelschap werd gesproken over het centrale thema ‘De Stad en het Water’. Zo kwamen de congresgangers onder meer terecht in de historische Cellebroederspoort waar Sabine Bruijnincx en Annemieke van Wegen-Delhaas uit Rotterdam verhaalden over hoe de Wereld Haven Dagen het evenement en de stad aan elkaar kunnen verbinden. Dit gebeurt onder andere via de Wereld Haven Academy, waar jongeren meedenken en meewerken. In de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum Kampen gingen Siemco Louwerse van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en Peter-Jan van Steenbergen van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk dieper in op de gang van zaken in hun organisaties. De bemoeienis van overheden met zijn stichting leidde volgens Peter-Jan tot ‘gekibbel’ rondom de historische windmolens waarna een meer integrale en succesvolle toekomstvisie werd ontwikkeld. In de ‘Taveerne’ op de Kamper Koggewerf ging het te midden van scheepsmodellen vooral over de 800 jaar oude Hanze, een geschiedenis die volgens marketeer Roeland Tameling nog volop aanknopingspunten biedt voor verhalen. “We hebben de faciliteiten steeds beter op orde. Aan boord van het schip De Veerman van Kampen gaf adviseur Rob Vrolijks zijn visie op de beperkingen en uitdagingen die waterrijk Nederland te bieden heeft voor wonen en water. "Kansen benutten kan overal anders, waarbij het maar is wat je er van maakt" zei Vrolijks tegen zijn gehoor aan boord van de rondvaartboot. “In Friesland slaan ze een oude dennenboom in het water, en ze hebben een ligplaats dichtbij de woning.’’

Bedankt!

Onze speciale dank gaat uit naar alle betrokkenen en in het bijzonder gaststad Kampen voor hun voortreffelijke gastheerschap:

Gaststad Kampen: Roeland Tameling (Kampen Partners).

Keynote sprekers: Gijs van den Boomen, Chiara Loos & Robert Govers.

Moderator: Lieke Lamb.

Gastsprekers & panelleden:   Annemieke van Wegen-Delhaas, Erik van Oosten, Anouk van Eekelen, Carolien Nederlof, Sabine Bruijnincx, Siemco Louwerse & Peter-Jan van Steenbergen.

Partners: Kampen Partners, Respons & Insiders.

Auteur van dit artikel: Wim Schluter.

Fotograaf: Peter van Geest.