De Toekomst van de Citymarketing

| Netwerk Citymarketing Nederland

De toekomst van de Citymarketing

Op dinsdag 12 oktober namen 60 professionals deel aan De Toekomst van de Citymarketing bij Pathé Breda. Met hulp van de tool ideeënsport ontstond er een kwalitatieve opbrengst op basis van verschillende thema's. In dit artikel delen we de belangrijkste inzichten en ideeën per thema die gezamenlijk door de deelnemers tot stand zijn gekomen.

Citymarketing ideeën voor de binnenstad van de toekomst

1. First Dates Festival

Een periodiek festival, op een groot stadsplein, waar bezoekers letterlijk aanschuiven bij bewoners van de binnenstad. Het doel is zowel maatschappelijk als economisch van aard; wederzijds begrip kweken tussen bezoekers en bewoners (trots), het tegengaan van eenzaamheid onder bewoners, en economische spin off voor de bezoekerseconomie.

Dit kan een wekelijks- of maandelijks evenement zijn. Dit kan gethematiseerd zijn (cultuur, WOII, diversiteit, ..). Dit kan eventueel digitaal ontsloten / georganiseerd worden.

 

2. Ondergrondse hotels

Binnensteden kunnen niet/moeizaam woningen toevoegen, terwijl er wel veel vraag naar is. Een abstract idee is dan hotels ondergronds te brengen (bijvoorbeeld in- of onder oude parkeergarages), waarmee je bovengronds woningen in het centrum kunt toevoegen. Bijvangst is het verminderen van overlast en het toevoegen van een unieke beleving.

Wanneer we toch dromen; kunnen deze hotels niet worden ontsloten via het ondergronds metro net (randstad), ondergronds vuilverwerking, ondergrondse bevoorrading? Kan dit ook gelden voor bioscopen of zelfs experimentele ruimtes voor de makers.

Bezuinigen op citymarketing voorkomen

 1. Zorg dat je herkenbaar en zichtbaar bent als professional die werkt aan welzijn en welvaart voor bewoners vanuit een visie op het merk en met een passende rol.
 2. Kijk niet alleen naar overheid maar kijk ook naar andere geldstromen, bij voorkeur verpakt in collectieve regelingen (zoals BIZ of ondernemersfonds) waardoor iedereen meebetaalt en het verhaal van de stad leidend blijft (en niet van dat van de grootste betaler).
 3. Ken de behoeften van wensen en behoeften van je belangrijkste stakeholder: de gemeente. Beleidsstukken geven een schat aan informatie, juist ook van domeinen waar je wellicht normaal niet (direct) voor werkt. Zorg wel dat je doet wat bij je past.
 4. Be good & tell it: wees zichtbaar in de netwerken, organiseer zelf bijeenkomsten en zorg voor een strak en consistent verhaal. Vertel dat ook aan de raadsleden ‘kopje koffie gesprekken’ en niet alleen de collegepartijen. Alle partijen zijn belangrijk, ze kunnen allemaal in het college komen. Duurzaam investeren in relaties.
 5. Werk met heldere, lange termijn KPI’s. Citymarketing is een marathon en geen sprintje maar geef wel aan welke vorderingen je maakt ten aanzien van de (gezamenlijk) opgestelde KPI’s

Meer invloed op belangrijke beslissingen van de stad 

1. Zorg voor internal branding van je stadsmerk bij overheid maar ook bij partners waarmee je samenwerkt

Daarmee zorg je dat je merk in de haarvaten van organisaties worden geborgd. Voorbeelden:

 • Geef presentaties over het merk aan ambtenaren enz.
 • Neem politici mee, bijvoorbeeld letterlijk in de customer Journey van je doelgroepen
 • Vier je successen met de hele stad
 • Betrek je bewoners
 • Langspeelplaat: blijf herhalen
 • Laat beleid van de gemeente aansluiten op de doelen van je merk/brand; zorg dat je vroeg aan tafel zit bij beleidsmakers, omgevingsvisie etc.


2. Betrek je stakeholders actief bij het merk, bind ze aan je, via bijv. een merkalliantie

 • Stakeholders / bedrijven kunnen je boodschap pitchen richting politiek
 • Erken de belangen van en faciliteer ondernemersverenigingen
 • Voer met regelmaat gesprekken met politiek(e partijen), ook zij zijn stakeholders
 • Nodig politici uit voor evenementen, dan zien ze wat je doet

 

3. Kwantificeer de (meer)waarde van citymarketing en draag dit uit

 • Onderzoek wat er leeft bij de inwoners
 • Welke kpi’s gebruik je: economische of juist maatschappelijke?
 • Gebruik de NPS score als KPI
 • Deel en vier je successen

Meer samenwerking op citymarketing thema’s

Citymarketing Co Creatie

Pak gezamenlijk een aansprekend, ambitieus en grootschalig project aan (zoals een themamaand of een themajaar) en maak partners in de stad voldoende verantwoordelijk voor opeenvolgende en samenhangende deelprojecten / activiteiten of taken.

Zorg hierbij voor voldoende inspraak, betrek je samenwerkingspartners vanaf het begin tot het eind en hou je aan de spelregels voor co-creatie. Start met verwachtingsmanagement en steek volop energie in dit proces. Organiseer hiervoor regelmatig citymarketing cafés en ‘notenkrakers bijeenkomsten’: los gezamenlijke problemen en uitdagingen integraal op door samen deze ‘noten te kraken’. En maak er met elkaar een feestje van!

Terugkeer naar integrale citymarketing en focus op de lange termijn

We zien als gevolg van Covid meer nadruk op korte-termijnresultaten. Op dit moment is er op veel plekken met name aandacht voor terugwinnen van bezoekers. Niet onlogisch, gezien de afgelopen anderhalf jaar. Maar citymarketing is geen sprint, maar een marathon, vergt integraliteit en focus op en doelen voor de lange termijn. Hoe herstellen we die?

De Raad van Twaalf

Het nummer 1-idee uit de sessie hierover is wél interessant, maar misschien niet per se een antwoord op de vraag. Een Adviesraad(de ‘Raad van Twaalf’), die bestaat uit verschillende generaties. Deze praat en adviseert over concrete onderwerpen als het collegeaccoord, de bedrijventerreinvisie, het ontwikkelingsplan voor de binnenstad, etc. Concrete onderwerpen of projecten, met een lange-termijncomponent. Regie: citymarketing. (technisch) Voorzitter: de burgemeester. Uitgangspunt: het DNA van de stad. Valkuil: verwachtingsmanagement, het is advies. De Raad van Twaalf heeft een zittingstermijn van twee jaar en komt 2 of 3 keer per jaar bijeen. Bijeenkomsten zijn openbaar.

Andere interessante ideeën, die niet de Top-3 haalden, maar wel noemenswaardig zijn:

 • Neem besluiten en meet voortgang niet op basis van emotie of korte-termijndoelstellingen, maar op basis van heldere en gedragen lange-termijndoelen. Stel bewust geen korte-termijndoelen.
 • Organiseer een verhalenwedstrijd waarbij mensen van binnen en van buiten vertellen hoe de stad er over 10 jaar uitziet.
 • Organiseer het project ‘tijdmachine’ waar mensen in een fysieke omgeving mogen vertellen of tekenen hoe hun ideale stad er over 10 jaar uitziet. Gebruik dit als inspiratie voor een lange-termijnvisie.

Ideeën waarmee CM helpt om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen.

Samenhangende ideeën, die ook inspelen op de customer journey:

 1. Studenten die je naar je stad wilt trekken bereiken met
  1. Storytelling door eerdere ‘overstappers’ en local heroes
   1. Online (Instagram en Linkedin)
   2. “Real world” bij bushaltes etc.
  2. Mini experiences/events over de stad of of regio, op de plekken waar de doelgroep is (bijv. campus en station).  
 2. Evenement/experience waarbij je de stad of regio tot leven brengt. Kies daarbij het meest logische ‘haakje’ (het sterkste merk) voor de doelgroep. Soms is dat de stad, soms is dat de regio.
 3. Kom Proeven: een week lang alles van de stad of regio ervaren: proefwonen, proefwerken EN proefleven.

Alles vanzelfsprekend vanuit de merkwaarden.