Toerisme in Balans | 10 belangrijkste learnings

| Wouter de Waal (ZKA Strategy)

Op 11 februari 2020 vond de bijeenkomst Toerisme in Balans plaats. Een middag die bol stond van de inspiratie. Graag delen we de 10 belangrijkste learnings, een interessante compilatie, de presentatie van de sprekers en achtergrondinformatie op deze pagina.

10 LEARNINGS VOOR EEN EVENWICHTIGE ECONOMISCHE GROEI

  1. Het Dashboard impact toerisme zorgt ervoor dat de discussie over (over-)toerisme gevoerd kan worden op basis van feiten over de impact van toerisme op de economie, samenleving en omgeving in plaats van op onderbuikgevoelens
  2. Maak van toerisme een wettelijke taak: Brandweer, politie, wegenhoud etc. zijn dat al en dat is maar goed ook! Maar zou het niet mooi zijn als toerisme dat ook was? Want het is een manier om de leefbaarheid voor de bewoners te verbeteren en om de economie te versterken. De sector is nu al twee keer zo groot als de landbouwsector, en verdient dan ook deze aandacht!
  3. Gastvrijheid is niet te robotiseren en biedt dus ook in de toekomst kansen. Met mooie app’s zijn veel zaken te verbeteren, denk bijv. aan het inchecken bij vakantieparken. Het mooie is dat de focus hiermee kan zijn op wat echt belangrijk is, namelijk ‘gastheerschap’. Daarmee blijft toerisme, ook in een veranderende samenleving met meer technologie, een sector die in veel gebieden volop kansen op werkgelegenheid biedt.
  4. Overtoerisme krijgt veel teveel aandacht. Er is veel teveel aandacht voor die paar gemeentes die gebukt gaan onder toerisme. Laten we de discussie omdraaien en een congres organiseren over de ‘kracht van toerisme’. Daar is veel meer behoefte aan in de sector, al is het wellicht minder mediageniek.
  5. Wees realistisch over de kracht van een gebied: sommige gebieden hebben nu eenmaal geen toeristische potenties. Als er nog geen toeristen zijn, is daar meestal een reden voor. Dus wees ook kritisch op jezelf als (potentiële) toeristische bestemming.
  6. Zoek evenwicht. Bekijk het toeristisch product als een ecosysteem! Dan ga je automatisch op zoek naar evenwicht in plaats van maximalisatie. Dat is slim, want maximalisatie leidt tot de excessen waar in een aantal gebieden overlast door ontstaat.
  7. Toerisme biedt veel meer dan omzet! Toerisme levert ook een bijdrage aan de leefbaarheid in kleinere kernen en vergroot de trots op de omgeving onder inwoners. Dat is een kracht die vaak over het hoofd wordt gezien.
  8. Het betrekken inwoners is belangrijk voor het creëren van draagvlak voor toerisme. Recente onderzoeken in Nederland tonen aan dat bewoners vaak veel genuanceerder denken over de toerist en de overlast die deze biedt dan we soms wel denken. Dus vraag de bewoners wat ze van toerisme vinden, in plaats van de mening te baseren op uitingen op social media.
  9. Verhalen zijn mooi, maar denk ook in de verhalen van nu! Bij de doorontwikkeling van een bestemming moet de verhaallijn gekoppeld zijn aan het DNA van de bestemming, maar deze hoeft niet per sé alleen op het verleden gericht te zijn. Leg ook de link met het heden en toekomst!
  10. Houd het verhaal voor een bestemming langdurig vast en licht de parels eruit. Sommige destinaties worden pas na jaren van marketingcampagnes rondom hetzelfde thema echte merken (zoals de Hanzesteden). Licht in de destinatie vooral die gebieden eruit die het verhaal op een kwalitatief goede wijze verbeelden.

Presentatie sprekers

Impressie - Bijeenkomst Toerisme in Balans