Nuttige evenementeninformatie voor citymarketeers

Evenementen zijn voor veel gemeenten belangrijk. Zo verbinden ze bewoners, zorgen voor bezoek en stimuleren de economie. Daarom krijgen steeds meer citymarketingorganisaties een rol rondom evenementen en niet alleen vanuit marketingperspectief. In corona is de waarde van evenementen extra duidelijk geworden. De overheid maakte al vrij snel afspraken met de sector over compensatie omdat de verwachte omzet voor 2020 van € 7,4 miljard niet zou worden gehaald en er een substantieel deel van de 100.000 banen in gevaar kwam.

Sinds het voorjaar van 2022 is de sector weer vrij van beperkingen, hoewel 2023 pas weer het eerste volledige evenementenjaar wordt na de pandemie. De eerste cijfers zijn inmiddels gepubliceerd. Uit de online monitorfestivals & concerten blijkt dat dit segment, ondanks beperkingen in Q1, in 2022 beter presteerde dan in 2019. De 32,5 miljoen bezoeken in 2022 waren er 2,4 miljoen meer dan in 2019. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de forse vraag naar festival(beleving) bij consumenten en door de vele grote concerten die oorspronkelijk voor 2020 of 2021 stonden gepland maar in 2022 plaatsvonden.

Het beeld in de Monitor Beurzen is minder rooskleurig. Het aantal vakbeurzen in 2022 bleef met 180 weliswaar maar net onder het niveau van 2019 (183), ondanks het annuleren van bijvoorbeeld Horecava in Amsterdam en de Bouwbeurs in Utrecht. Maar met 259 bleef het aantal publieksbeurzen fors achter bij de aantallen in 2018 (398) en 2019 (361). Vak- en publieksbeurzen samen trokken 3,9 miljoen bezoeken, 33% minder dan in 2019. Vooral publieksbeurzen deden het slechter dan in 2019 met 36% minder bezoekers, bij de vakbeurzen lag dat percentage op -26%.