Onderscheidingskracht van de binnenstad

| Cees-Jan Pen (Fontys)

Elk dorp en elke stad heeft een kloppend hart nodig. Een plaats om te ontmoeten, te ontspannen en om geld uit te geven. Het is het visitekaartje, maar ook een belangrijke werkgever. Die economische functie staat de laatste jaren onder druk. Winkelketens gaan failliet, panden staan leeg, straten worden getekend door verloedering en leegstand. Wat heeft de binnenstad nodig om te bloeien? Dat stond centraal in het onderzoeksproject De Ondernemende Binnenstad. De resultaten van het onderzoek zijn in twee producties vastgelegd. Een vierdelige televisieproductie; BV Binnenstad en een publicatie van vijf cahiers.

BV BINNENSTAD

BV Binnenstad is een televisieproductie van het lectoraat De Ondernemende Regio. De serie is geproduceerd als onderdeel van het RAAK-onderzoeksproject De Ondernemende Binnenstad. In de serie staan vier steden centraal: Bergen op Zoom, Oss, Eindhoven en Tilburg.

 

DE ONDERNEMENDE BINNENSTAD

Met de resultaten uit het onderzoeksproject hebben we een serie van vijf cahiers gepubliceerd over de binnenstad, met de thema’s: De factor mens, Organisatiekracht, Onderscheidingskracht, Betaalbaarheid en Vitaliteit.

De serie vormt een neerslag van het tweejarige onderzoeksprogramma. Samen met een twintigtal publieke en private partners heeft het lectoraat De Ondernemende Regio praktijkgericht onderzoek gedaan naar de toekomst van de Noord-Brabantse stads- en dorpscentra.

De cahiers staan in lijn met de tv serie BV Binnenstad, maar gaan dieper in op de onderwerpen. In elke aflevering kwamen dezelfde thema’s aanbod. Het vijfde cahier, de factor mens, verbindt de vier thema’s. Uiteindelijk maken mensen de binnenstad. Zowel de tv serie als de cahiers vind je hier.