Citymarketing voor Bedrijven | 10 gouden tips van experts

AANTREKKEN VAN BEDRIJVEN, (INTERNATIONAAL) TALENT EN INVESTEERDERS: HOE DOE JE DAT?

De B van Bedrijven wordt alom beschouwd als een wezenlijk onderdeel van een integrale citymarketing-aanpak maar is vaak onderbelicht ten opzichte van de B van bezoekers. Het aantrekken van bedrijven, internationaal talent en investeerders: Hoe doe je dat? Tijdens het Netwerk Citymarketing Nederland seminar in Leiden zijn inzichten gedeeld over citymarketing voor de B van bedrijven.

10 LEARNINGS VOOR EEN EVENWICHTIGE ECONOMISCHE GROEI

ERIK BRAUN: SLIMME ACQUISITIE- STRATEGIEËN LIGGEN VOOR HET OPRAPEN

 

TIP #1 – “LEER VAN DE BIDBOOKS VAN STEDEN HOE ZIJ SLIM SCHAKELEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE NIVEAUS VOLGENS DE GOUDEN FORMULE “THE POWER OF TEN”.

 Je kunt veel leren van slimme acquisitie-strategieën voor het aantrekken van binnenlandse en buitenlandse bedrijven door andere landen en steden. Een recent succes is de winst van Amsterdam voor het EMA. Uit 14 kandidaten werd de laatste kanshebber Milaan door Amsterdam verslagen. Hoe is Amsterdam dat gelukt? Online zijn de originele bidbooks te vinden van de 14 kandidaten. Een gouden tip voor de citymarketeers die voor de uitdaging staan een pitch voor hun eigen stad of regio uit te werken: bestudeer deze. Erik Braun geeft daarin aan dat er veel van elkaar te leren valt. Het proces wordt niet onder de radar gevoerd, maar is voor iedereen inzichtelijk.

 

TIP #2 – “RICHT JE OP HET AANTREKKEN VAN INVESTEERDERS EN ONTWIKKELAARS. DAT IS MINSTENS ZO BELANGRIJK ALS DE BEDRIJVEN.”

Investeerders en ontwikkelaars vormen een belangrijke doelgroep in de zakelijke citymarketing. Zij maken vaak jaren vooruit rationele keuzes en herkennen kansen als geen ander. Een soort “follow the money” strategie om kansrijke gebieden te spotten. Check waar investeerders panden hebben gekocht: daar zal de groei gaan plaatsvinden. Speel daarop in om de groei aan te jagen.

 TIP #3 – “VERBIND HET VERHAAL VAN JE STAD OF REGIO AAN DE BELOFTE AAN BEZOEKERS EN BEDRIJVEN. JE KUNT ALS CITYMARKETEERS ELKAAR GOED VERSTERKEN DOOR HETZELFDE VERHAAL TE VERTELLEN.” DE ESSENTIE VAN EEN SUCCESVOLLE AANPAK: VERTEL HET VERHAAL.

Ook voor citymarketing voor bedrijven en investeerders geldt: vertel het verhaal van je stad of regio. Maak de essentie van de locatie vanuit de historie of buitengewone gebeurtenissen zichtbaar. Haak aan bij iedere kans om de locatie te verkopen aan een zakelijke bezoeker, zoals op congressen. Werk strategieën uit op alle lagen: land, provincie, regio, stad, district, terrein. Tips voor cases om eens in te duiken: Stockholm, Rotterdam, Manchester, Copenhagen en BrainportRegio Eindhoven.

 

TIP #4 – “EEN BEETJE OVERDRIJVEN MAG. CITYMARKETING IS EEN ALS EEN PAK DAT OP DE GROEI IS GEKOCHT. MAAR HET PAK MOET WEL ECHT BIJ JE PASSEN.”

Er zijn 116 zelf geclaimde innovatie hotspots in Nederland. 10 maken maar kans.

Zorg ervoor dat je als Citymarketeer een relevant verhaal vertelt over de bestemming. Ben eerlijk: is het echt waar wat je claimt en kun je het waarmaken? Ben origineel en vertel het. Daarbij mag je beste een beetje overdrijven. Het is tenslotte marketing. Maar trek niet een te grote jas aan: daar prikt de markt zo doorheen.

 

TIP #5 – “SAMEN WERKEN AAN EEN CONSISTENT VERHAAL MAAKT EEN SUCCESVOLLE CITYMARKETINGAANPAK”. SLA DE BRUG TUSSEN BEZOEKERS EN BEDRIJVEN

Als je succesvol wilt zijn: werk samen met de andere B’s van citymarketing. Sla de brug tussen bezoekers en bedrijven. Het verhaal van de stad of regio is de verbindende factor. Probeer het verhaal voor bedrijven, investeerders, talent en bezoekers aan elkaar te verbinden.

ERIK KUIJPERS VAN BRAINPORTREGIO EINDHOVEN: VAN NOODZAAK NAAR SUCCESVOLLE GEBIEDSMARKETING

 

TIP #6 – “HEB VERTROUWEN IN ELKAAR. DE SHIRTSPONSORING VAN PSV IS EEN TEKEN VAN VERTROUWEN. DE STAD, REGIO EN ALLE PARTNERS VOELEN ZICH TROTSE EIGENAAR VAN HET GEZAMENLIJKE MERK METROPOOLREGIO BRAINPORT EINDHOVEN”.

Metropoolregio Brainport Eindhoven is sinds kort de trotse shirtsponsor van PSV. De positionering is helder; Brainport regio is het kloppend hart van de hightech maakindustrie in en rondom Eindhoven. Hoe is het merk tot stand gekomen? En nog belangrijker: hoe hou je het merk sterk? Hoe ga je om met tekenen van succes zoals dat veel andere bedrijven en initiatieven graag je merk gaan voeren. Zeker complimenteus maar hoe bewaak je de kern van je merk?

 

TIP #7 – “BEWAAK DE KERN VAN JE MERK. ZELFS VERENIGINGEN EN EEN ORKEST WILDEN BRAINPORT ALS MERK AAN HUN NAAM GAAN TOEVOEGEN. ZEG NEE, HOE LEUK VEEL INITIATIEVEN OOK ZIJN”.

Think. Make. Matter. Join. De verhalen van Brainport Eindhoven.

Vier verhalen vormen samen het verhaal van Brainport Eindhoven. Vanaf dag 1 zijn de verhaallijnen bepaald en worden ze consequent geladen. De brandstory wordt goed verteld in de film Brainport Vision Movie. Deze storytelling voor de zakelijke markt vormt het fundament van de marketing. Een gouden regel volgens Erik Kuipers: werk in stappen aan je B2B merk: 1) Maak het verhaal met een hart, 2) Bied ondernemers het podium, 3) Bouw een mooi “theater” voor het verhaal en 4) Maak fans.

TIP #8 – “SCHETS DE TIJDSLIJN VAN DE UNIEKE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN JOUW LOCATIE. WERK HIERIN SAMEN MET OVERHEID, ONDERNEMERS EN ONDERWIJS”.

Triple helix: overheid, ondernemers en onderwijs

Brainportregio Eindhoven was er nooit geweest als de 3 O’s niet de handen ineen hadden geslagen in het verleden. Na operatie Centurion bij Philips was de noodzaak tot samenwerken groot. Het samen bouwen aan een sterke regio onder één paraplunaam bleek een gouden greep. Het verleden biedt een mooie kapstok voor het uitleggen van de keuzes van vandaag.

 

Bijt de marketing van Brainport Eindhoven niet met de citymarketing van ThisisEindhoven?

Nee, in tegendeel. De samenwerking met EHV365 is sterk en goed. EHV365 vertelt het verhaal voor de bezoekers. Brainport van de zakelijke markt. Juist door hetzelfde verhaal te vertellen en het verhaal aan elkaar te verbinden over meerdere doelgroepen heen, ontstaat er een sterk merk. Je bent nooit klaar: de grootste uitdaging anno 2020 voor Brainportregio Eindhoven is het aantrekken van internationaal talent. Daarin werken we samen met EHV365: internationaal talent wil ook in een mooie omgeving wonen en genieten.

 

Hoe ga je om met gemeentes zoals Veldhoven en Eersel; willen die wel regio Eindhoven genoemd worden?

Een klein compromis is de naamkeuze “metropoolregio”. De gemeenten rondom Eindhoven tellen wel degelijk mee. Sterker nog: de parel van Brainportregio ASML, is gevestigd in Veldhoven. Ons standpunt: als we Brainport met internationale potentie goed neerzetten dan komen er ook meer bedrijven naar Eersel. Het is aan de gemeenten om ervoor klaar te zijn om deze nieuwe bedrijven, werknemers en inwoners te verwelkomen.

 

LARS FLINKERBUSCH: IN DE BOLLENSTREEK BOUWEN WE VAN ONDEROP IN PLAATS VAN TOPDOWN

Hoe begin je aan regiomarketing voor bedrijven als er nog geen fundament is? Jarenlang wordt er in de Bollenstreek al overlegd. Stapels rapporten zijn het resultaat. Gemeenten willen onderbouwde plannen. Ondernemers willen een zichtbaar verhaal en concreet resultaat.

 

TIP # 9 – “LEG ALLE PLANNEN VAN DURE BUREAUS AAN DE KANT EN BOUW SAMEN MET ALLE STAKEHOLDERS AAN EEN GOED VERHAAL.”

Geen plannen of merk, maar businesscases

Als je wilt samenwerken met ondernemers, moet je ook denken á la een ondernemer. In de Duin- en Bollentreek heeft Lars samen met de stakeholders 11 concrete businesscases samengesteld. Samen vormen deze businesscases het nieuwe plan. De aanpak: kansrijke cases kunnen op steun en hulp rekenen.

 

TIP #10 – “ONDERNEMERS MOETEN AAN DE BASIS STAAN VAN HET VERHAAL VAN DE REGIO, NIET DE GEMEENTEN OF EXTERNE BUREAUS. FINANCIER BUSINESSCASES DIE DE REGIO VOORUIT HELPEN.”

 4 tips voor regiomarketing voor bedrijven vanuit de Bollenstreek

  1. Kijk niet naar gemeentegrenzen maar werk aan dat wat iedereen verbindt.
  2. Het gaat niet om de naam, maar om het verhaal.
  3. Niet opleggen aan ondernemers maar mede-eigenaar maken
  4. Geen marketing maar business development.

Bonus: De learnings van collega’s uit het veld

#1 – POSITIONERING OP BASIS VAN IDENTITEIT KLOPT. WERK EEN VERHAAL UIT OP BASIS VAN HISTORIE (OUDSTE UNIVERSITEIT, OUDSTE ZIEKENHUIS, MAAKINDUSTRIE UIT HET VERLEDEN).

#2 – ZORG DAT JE MET ELKAAR (ALLE STAKEHOLDERS) HÉT VERHAAL MAAKT, WAARBIJ DE INVESTEERDERS IN EERSTE INSTANTIE DE BELANGRIJKSTE DOELGROEP IS. DE STERKE STARTERS MOETEN KUNNEN DOORGROEIEN. DAARVOOR ZIJN INVESTEERDERS IN DE TOEKOMST VAN HET GEBIED NODIG.

#3 – SCHRIJF HET VERHAAL OP BASIS VAN DE STERKE MERKEN EN GROTE BEDRIJVEN MAAR OOK (KLEINE) BEDRIJVEN DIE BAANBREKENDE RESULTATEN HEBBEN BEREIKT.
#4 – INSPIREER INVESTEERDERS DAT DIT DÉ LOCATIE IN NEDERLAND IS WAAR AMBITIES WAAR WORDEN GEMAAKT. WERK VANUIT HET DNA VAN HET GEBIED. ZIE HET IN EEN PRACHTIGE HUISSTIJL VOOR JE.

#5 – MAAK EEN INSPIRERENDE FILM WAARIN DE SUCCESVERHALEN VAN BEDRIJVEN NAAR VOREN KOMEN. ALS DE SUCCESVOLLE STARTERS KUNNEN GROEIEN, ZET HET GEBIED ZICHZELF STEEDS MEER OP DE KAART EN DAT TREKT WEER NIEUWE BEDRIJVEN AAN.