Jury

Bij de beoordeling worden vakinhoudelijke elementen als beleidsmatige aanpak, organisatie, mediaprofilering, monitoring en aantoonbare effecten van citymarketing meegewogen. Ook wordt gevraagd naar een kosten-batenanalyse en de ontwikkelingen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast wordt er gekeken naar vernieuwing en bijdrage aan het vakgebied. Deze elementen vragen om een vakjury. 

De jury bestaat uit Erik Braun, Anneke Jongerius, Martin Boisen, Karoline Wiegerink en Robert Govers . De juryleden zijn gevraagd op basis van hun persoonlijke deskundigheid in ons vakgebied. Indien een jurylid nauw betrokken is geweest bij een inzending, onthoudt dat jurylid zich van commentaar over de desbetreffende inzending. Zoals ieder jaar wordt de jury aangevuld met de winnaar van de vorige editie – in 2024 is dit Marc Meeuwis.