Talent & skills voor de toekomst - Ton Wilthagen | Tilburg University

Ton Wilthagen is Professor in Institutionele en Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Hij is deskundig in arbeidsmarktonderzoek, sociale zekerheid, arbeidsrelaties en veerkrachtige samenlevingen. Wilthagen heeft uitgebreide expertise in impactgedreven onderzoek en beleidsanalyse, sociale innovatie, interdisciplinariteit en cocreatie met maatschappelijke stakeholders. Ton is een hoogopgeleide onderwijsprofessional afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Talent gekend op de arbeidsmarkt: aantrekken, behouden en delen van talent

Ton Wilthagen bespreekt wat we onder talent verstaan en de wereldwijde trend naar een skills-gedreven arbeidsmarkt en economie. In Nederland is er sprake van langdurige arbeidsmarktkrapte, als gevolg van de vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking en de grote vraag naar arbeidskrachten in het licht van de maatschappelijke transities die nodig zijn.

Dat betekent dat talent schaars is en (voorlopig) blijft – de arbeidsmarkt is de achilleshiel van de samenleving! - en dat gemeenten en regio’s innovatief en creatief moeten zijn. Ook in het AI/robot tijdperk, want de technologie kan het vooralsnog niet van menselijk talent overnemen. Het is belangrijk te weten wat mensen tegenwoordig aantrekt in een bepaalde baan, op een bepaalde plek. Dat geldt zeker ook voor de jonge generatie. Die generatie voelt zich bovendien sterk afhankelijk van de woningmarkt bij het kiezen en aanvaarden van een baan.

De normalisatie van thuiswerken als arbeidsvoorwaarde biedt beperkt soelaas. Alle regio’s zijn bezig om hun kernsectoren en ‘human capital agenda’ tegen het licht te houden, er is er geen traditionele arbeidsverdeling meer tussen regio’s. Dat betekent meer concurrentie. Er moeten nieuwe keuzes worden gemaakt. Veel regio’s hebben nog steeds het probleem van onbekend maakt onbemind: studiekiezers, afstudeerders en mensen die net op de arbeidsmarkt komen of van baan willen wisselen, hebben te weinig ‘beeld’ van wat regionale bedrijven en publieke instellingen te bieden hebben. Wilthagen bespreekt een aantal innovatieve en creatieve strategieën, zoals gezamenlijk werkgeverschap van MKB-bedrijven, skills paspoorten en skills matching, inzetten op het ‘onbekend talent’, studentwerkgeverschap en regionale traineeships.