Placemaking voor Citymarketeers

| Netwerk Citymarketing Nederland

Is de veronderstelling terecht dat citymaking vaak wordt geassocieerd met citymarketing? Hoe verhouden deze inspanningen zich tot elkaar? Na een rondleiding over het Hembrugterrein gingen de deelnemers op zoek het antwoord op deze vraag. Mirjam Rasmussens van Gemeente Utrecht, Renée Marcelis van R’damse Nieuwe en Lex Kruiver van Marketing Zaanstreek (ad hoc ingevallen in verband met afwezigheid van Kim Tuin) belichtten Placemaking vanuit hun perspectief en inspireerden de deelnemers tijdens de themabijeenkomst in het HEM in Zaandam op 14 november 2019.

Drie cases met drie verschillende plekken voor citymaking in beleidsprocessen:

Utrecht gaat uit van placemaking als stand alone activiteit, want dat is nodig in deze snel groeiende stad. Citymarketing vanuit gemeenten zitten wel aan tafel. Er is nog een nadrukkelijke zoektocht naar placemaking op basis van stadvisie/dna.

Presentatie Mirjam Rasmussens

Het Hembrugterrein in Zaandam is meer toeval; het indrukwekkende terrein is daar nu eenmaal en wordt ontwikkeld. Daarna wordt het vanuit citymarketing omarmd, opgenomen in het verhaal, geprogrammeerd en verder als toeristisch product ontwikkeld.

Rotterdam Partners heeft Rdamse Nwe opgericht, gefinancierd en aangemoedigd. De initiatieven die daaruit voortvloeien betekenen veel voor plekken in de stad en voor de mensen die er wonen. Een actieve rol van citymarketing, welke veel verder gaat dan marketing. Citymarketing 2.0.

Presentatie Renée Marcelis