De waarde van de makers van de samenleving - Nicoline Meijer | ROC Midden Nederland

Nicoline Meijer is directeur Marketing & Communicatie bij ROC Midden Nederland. Zij vervult daarnaast een aantal bestuurlijke functies in haar geliefde stad Utrecht. Een van haar belangrijkste drijfveren is het anders kijken naar talent en zorgen voor meer kansengelijkheid.

 

Voor de grote maatschappelijke uitdagingen (klimaat, energie, zorg, wonen, veiligheid) is de behoefte aan vakmensen – de makers van de samenleving – groot. Er is nu al een grote krapte op de arbeidsmarkt die verder zal toenemen. De manier waarop wij kijken naar talent – we waarderen mbo, hbo en wo verschillend – draagt niet bij aan het schreeuwend tekort op de arbeidsmarkt. Het gebruik van woorden als hoog- en laagopgeleid houden ongelijkheid in stand en staan de ontwikkeling van talent in de weg.

We hebben veel talent dat niet vaak wordt gezien. Al vroeg op school kijken we vooral naar cognitie en hopen we dat onze kinderen op een zo hoog mogelijk niveau geplaatst worden. We kijken te weinig naar andere talenten die evenveel waard zijn. Er is geen gelijke waardering voor mbo, hbo en wo. Talenten worden verschillend gelabeld.

Mijn pleidooi is dat we anders kijken naar talent. Stop met het denken in hokjes en kijk naar wat iemand kan bijdragen. Ieder talent is van even grote waarde. Niet voor niets introduceerde demissionair minister Dijkgraaf de ‘waaier’ waarin verschillende opleidingen gelijkwaardig naast elkaar liggen.

Wat is er nodig om anders naar talent te kijken? En wat betekent dit voor de ontwikkeling van een stad? Laten we leren van Utrecht.