Coronaproof bezoekersmanagement | tips, voorbeelden en links

Woensdagavond 10 maart deden ruim 50 citymarketeers, binnenstadsmanagers, gebiedsmanagers, onderzoekers en andere betrokkenen uit het hele land mee aan een informeel overleg over coronaproof bezoekersmanagement. Deze sessie werd georganiseerd door het Citymarketing Collectief in nauwe samenwerking met Netwerk Citymarketing Nederland.

Al bij de start werd de eerste concrete afspraak gemaakt. We gebruiken alleen nog de term ruimtemonitor in plaats van druktemonitor. 'Drukte' leidt tot ongewenste beeldvorming. Met “Ruimte” benadrukken we op een positieve manier dat je juist de drukte kan voorkomen door de mogelijkheden op rustige locaties of momenten te laten zien. Belangrijkste les: de verspreiding van Corona is beter te managen met een positieve en klantvriendelijke benadering dan alleen de focus te leggen op wat niet kan of mag.

  1. Feitelijk is spreiding geen nieuw onderwerp, maar wel superactueel door de anderhalve meter regels. Het is dan ook goed om je te laten inspireren door de ervaringen van organisatoren van publieksevenementen. Zij zijn het gewend om na te denken over optimale spreiding in tijd en plaats. Test met spreiding door meerdere kleinschalige events/activiteiten op te zetten om mensen te spreiden. Niet verbieden, maar faciliteren en verleiden; organiseer fieldlabs in de binnenstad; gebruik programmering om te spreiden, leg het accent op andere dagen als maandag en dinsdag of een andere invulling van de koopavonden.
  2. Wellicht kan de #hiermoetjezijn (bekend van het NBTC Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL) wel worden gebruikt met een nieuwe lading: zoek de ruimte en focus op wat wel kan #watkan.
  3. Actief meten hoe druk het is. Hiermee maak je het begrip drukte ook minder subjectief en kan je van tevoren aan  scenario’s werken hoe met “drukte” om te gaan.
  4. Corona heeft ook laten zien hoe belangrijk de eigen inwoners zijn als doelgroep. Iets om vast te houden!
  5. Om gedrag te beïnvloeden heeft Zutphen met een lokale onderneming een “positiviteitscampagne" gevoerd. Met behulp van "hartjes" en aangepaste mondmaskers. Focus op de positieve ontwikkelingen en niet op alles wat niet mag. Een vergelijkbare aanpak was ook in steden als Kampen en Utrecht vrij succesvol. In algemene zin wordt kennis over positieve gedragsbeïnvloeding of nudging steeds belangrijker om te weten welke acties en campagnes ook succesvol kunnen zijn!
  6. In Apeldoorn is er in samenwerking met horeca ondernemers een simpele app ontwikkeld met beschikbaarheid van terras/tafel. Goede maar eenvoudige informatievoorziening kan zo ondernemers en consumenten helpen.
  7. Advies voor een volgende bijeenkomst: verdere verdieping. Iedereen heeft dezelfde vragen. We zijn benieuwd naar de fieldlabs, kunnen gemeenten uitnodigen en meer best practices uitwisselen of een expert inzetten: bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland of de organisatoren van fieldlabs.
  8. Het gevaar is dat we heel snel teruggaan naar oude situatie; gebruik deze tijd om via een reset een positieve draai te geven. We hebben nu de kans, want juist door corona blijkt wat bezoekersmanagement kan bijdragen.
  9. Onderzoek naar veranderend koopgedrag, is dat blijvend veranderd? Daarover lopen de meningen nog uiteen. Interessante conclusie uit onderzoek Provincie Overijssel: ouderen en jongeren komen straks terug; de middengroep niet meer.

Overzicht van relevante links

 

Met de deelnemers is afgesproken, dat er onderzocht wordt op welke wijze een vervolg gegeven kan worden aan de sessie. Ervaringen kunnen altijd worden uitgewisseld via de besloten LinkedIn groep van Netwerk Citymarketing Nederland.

Daarnaast zal in ieder geval over enkele weken een blog worden gepubliceerd over gedragsbeïnvloeding. Wil je die niet missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!