De invloed van citymarketing op binnensteden

Welke trends hebben invloed op onze binnensteden? In hoeverre kun je hier met citymarketing op inspelen? Interessante praktijkvoorbeelden uit Utrecht en Deventer en onderbouwing vanuit BRO en Platform Binnenstadsmanagement.

  dinsdag 29 maart 13:30 - 17:00

  Penninckshuis, Brink 89, Deventer

Programma

13.30 Inloop

14.00 opening door dagvoorzitter Ank Hendriks, Netwerk Citymarketing Nederland & welkom door Carlijn Leenders, Deventer Marketing

14.05 Trends in de  binnensteden
Tineke Brinkhorst, senior adviseur centrumontwikkeling & retail bij BRO en Marjolein Dikmans, programmamanager Platform Binnenstadsmanagement schetsen de actuele trends die zich nu afspelen in de Nederlandse binnensteden. Ze geven een presentatie en betrekken de aanwezigen met behulp van stellingen en vragen via Mentimeter.

14.45 Korte pauze

15.00 Wat draagt citymarketing bij aan de Utrechtse binnenstad?
Jeroen Roose – Van Leijden, centrummanager, en Anne Wouters, marketeer bij Utrecht Marketing, vertellen hoe zij in de praktijk in Utrecht werken aan de aanpak van de binnenstad, wat zij daar aan (kunnen) doen.

15.30 Hoe speelt Deventer Marketing in op de veranderende binnenstad?
Carlijn Leenders, directeur Deventer Marketing, geeft inzicht in hoe Deventer Marketing aan de weg timmert. Zij vertelt onder andere over de transitie van haar eigen organisatie, het merk Deventer, de ontwikkeling van de binnenstad en welke rol citymarketing hierbij speelt. 

16.00 Afsluiting en start netwerkborrel