Programmaraad

Een raad van 9 personen zet zich achter de schermen in om het bestuur van Netwerk Citymarketing Nederland te adviseren over actuele thema's, interessante programma's en boeiende sprekers voor het Nationaal Congres Citymarketing en de themabijeenkomsten. De leden van de programmaraad hebben veel kennis over het vakgebied en hebben een groot netwerk. Zij komen twee maal per jaar bij elkaar.