Paneldiscussie over samenwerking versus autonoom werken

“Don’t ask the marketeers….’’

Samenwerking, effectiviteit en autonomie van de citymarketeers stond centraal tijdens een levendige paneldiscussie. Panelleden en keynote sprekers Gijs van den Boomen en Robert Govers en Annemieke van Wegen-Delhaas van Citybranding Rotterdam gingen het gesprek aan met de zaal over een drietal stellingen. Die stellingen leiden tot zowel overeenstemming in de zaal als grote verschillen als het gaat om verantwoordelijkheid en het nut van campagnes ten opzichte van ruimtelijke ontwikkelingen. Rondom het onderwerp verantwoordelijkheid voor campagnes ten opzichte van de overheid bemoeide lokale wethouder Bas Wonink zich nog even met de discussie. “Autonomie en eigen creativiteit zijn heel belangrijk”, was de mening van de wethouder. “Maar als je goed en effectief wilt zijn, moet je ook samenwerken.” Panellid Gijs van den Boomen prikkelde de discussie nog even met een pittig citaat van wijlen Steve Jobs. “If you want something new, don’t ask the marketeers...”. Het leverde Gijs een vrolijk applaus op vanuit de zaal!