Campus kickstart - Wim van de Donk | Tilburg University

Prof. dr. Wim van de Donk is benoemd tot Rector Magnificus en voorzitter van Tilburg University op October 1, 2020. Wim van de Donk begon zijn wetenschappelijke carrière in 1986 aan Tilburg University, promoveerde er in 1997 en is sinds 2000 werkzaam als hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde aan de Tilburg Law School. Van 2004 tot en met 2009 vervulde hij het voorzitterschap van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarna werd hij benoemd als Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant.

We gaan weer even terug naar de schoolbanken, waar we ooit zelf als talent zijn gestart. Daarom een campus kickstart van Wim en kort zijn blik op talent.