BESTUURLIJKE PARTNERS

Dordrecht Marketing*
Dordrecht Marketing is de citymarketingorganisatie van de stad Dordrecht en haar directe omgeving, de Drechtsteden. De organisatie heeft als doel om, in samenwerking met partners, de stad en regio  aantrekkelijk over het voetlicht te brengen. Daarnaast is Dordrecht Marketing verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de bewaking en het uitdragen van het Merkkader Dordrecht. Het Evenementenbureau is onderdeel van de organisatie. Dordrecht Marketing is gevestigd in Intree Dordrecht.

ZKA Consultants & Planners
ZKA is een onafhankelijk economisch adviesbureau voor de vrijetijdseconomie (leisure, toerisme en hospitality). We voeren marktanalyses uit, stellen strategie- en beleidsstudies op en nemen het voortouw bij het opstellen van gebiedsvisies en bedrijfsconcepten. Daarnaast werken we nauw samen met ons zusterbedrijf Seinpost BV, specialisten op gebied van lokale economie, leefbaarheid en detailhandel.

Stichting Promotie Schiedam
Stichting Promotie Schiedam (SPS) is sinds 2008 verantwoordelijk voor de stadspromotie en citymarketing van Schiedam binnen de domeinen wonen, werken en verblijven. Samen met stakeholders en partners maakt SPS zich sterk voor het ontwikkelen, stimuleren en promoten van het toeristisch vrijetijdsaanbod en het woonaanbod. Daarnaast heeft SPS nauw contact met het bedrijfsleven om de kansen die Schiedam biedt voor ondernemers en medewerkers meer aan het voetlicht te brengen.

Gemeente Rotterdam, Chief Marketing Office Rotterdam (CMO)
Het Rotterdams College van Burgemeester en Wethouders heeft een collectieve verantwoordelijkheid voor het imago van Rotterdam via citymarketing. Binnen het College van B&W zijn de burgemeester en de wethouder Economie de eerst verantwoordelijk: de burgemeester als boegbeeld van de stad en de wethouder Economie op de inzet en uitvoering van de citymarketing. Chief Marketing Office Rotterdam (CMO) adviseert het college over citymarketing en coördineert imago-onderzoek naar het corporate merk Rotterdam. Het CMO is onderdeel van de Bestuursdienst Rotterdam.

Leiden Marketing
Leiden Marketing is verantwoordelijk voor de citymarketing van de stad Leiden. Met haar VVV, Expat Centre en Arriva (OV) service geeft Leiden Marketing invulling aan haar gastheerschaprol voor de stad. Ons doel is naast het gastheerschap van de stad, het merk ‘Leiden’ op de kaart te zetten, met als gewenst resultaat een groei te realiseren in het aantal bezoekers, het aantal congressen en het aantal studenten, maar ook een verbinding te leggen tussen de vitale stad en haar bewoners. De organisatie geeft invulling aan het merk ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’.

* Founding Partners

 

BUSINESS PARTNERS

Customap Nederland
Het online vermarkten van uw stad of regio wordt een stuk makkelijker met Customap. Zet uw locaties, routes en evenementen eenvoudig op de kaart. Qua mogelijkheden (video, foto, en audio) en het delen van informatie (e-mail en 100+ social media kanalen) streeft u met Customap andere steden en regio’s voorbij. Wilt u dat bezoekers ook mobiel de uniciteit van uw stad of regio ontdekken? Maak dan gebruik van de gebruikersvriendelijke en in uw vormgeving aan te passen CustomApp.

NICE projects & events
Zie je jouw evenement ook als waardevol onderdeel van een breder traject? Ben je op zoek naar live communicatie in een digitaal tijdperk? Welkom bij NICE projects & events. NICE helpt je om je gasten te verrassen, verbinden, activeren en inspireren zonder daarbij de doelstelling van je evenement uit het oog te verliezen. Altijd kijkend naar het groter geheel. Passend bij jouw organisatie, strategie en marketing-communicatie mix. Business events, maar dan anders!