Welkom bij Netwerk Citymarketing. Het Netwerk Citymarketing is een samenwerkingsverband van organisaties en personen, actief op het gebied van citymarketing en andere gebiedsgebonden marketingactiviteiten.

Door middel van netwerken, kennisuitwisseling en het uitreiken van een jaarlijkse citymarketingprijs draagt het Netwerk Citymarketing bij aan de professionalisering van het vakgebied. Het Netwerk Citymarketing wil een brugfunctie vervullen tussen de verschillende sectoren en actoren. Daarnaast wil het netwerk actief bijdragen aan het delen van ervaringen van verschillende steden: wat kunnen we van elkaar leren?

Het bevorderen van contacten tussen beroepsbeoefenaren, beleidsmakers en beïnvloeders uit deze sectoren en het uitwisselen van kennis en informatie staan centraal.

Het bestuur van het Netwerk Citymarketing leidt de stichting en houdt toezicht op de doelstellingen van de stichting.

De jury voor de Netwerk Citymarketing Awards is verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitreiking van deze prijs tijdens de Dag van de Citymarketing. Zij komen bij elkaar en kiezen een winnaar uit de nominaties.