header_dvdcm

Donderdag 23 januari 2014 vond de jaarlijkse Dag van de Citymarketing plaats in het inspirerende Media Plaza te Utrecht.

Voorzitter Gaston Crolla pakte het thema ‘veranderende steden, nieuwe rollen’ aan om te wijzen op trendmatige, maar vooral ook structurele veranderingen. Van de vastgoedsector en nieuwe samenwerkingsvormen tot technologische veranderingen met impact op de rol van citymarketing bij het vitaal houden van de stad. Hij daagde de ruim 200 aanwezigen uit om citymarketing in te zetten als een vorm van ‘placemaking’.
DSC_0152Dagvoorzitter Berd Warmelds bracht de nodige interactie in het plenaire programma en gaf een herkenbaar beeld van gaststad Utrecht, dat werd onderstreept door wethouder Mirjam de Rijk. Ze vertelde over de organisatie van marketing in haar stad, die op basis van netwerken is opgezet, over het Twisitor Centre en over de behaalde successen.

Magdalena Florek van de University of Poznán ging in op de wijze waarop de veranderende wereld citybranding beinvloedt. Haar stellingen waren onder meer:
– Content is the new marketing
– Not where to but why to
– Invest in genuine experiences
Dit presenteerde ze niet alleen met flair, maar ook wetenschappelijk onderbouwd en met praktische cases van steden uit verschillende delen van de wereld.
DSC_0043Herman Zondag van Afas Software gaf vanuit zijn zakelijke achtergrond een prikkelende presentatie over zijn visie op marketing van diensten en van steden, maar vooral ook over nieuwe organisatiestructuren die hiervoor nodig zijn. ‘Van spaghetti naar asperges’ is zijn metafoor hiervoor. Zijn suggesties:
– kijk ook naar wat jezelf kunt doen in plaats van anderen in te schakelen
– humor werkt. En liever een stevig achterwerk dan een mooie voorgevel
– neem niet alles aan voor zoete koek, zonder wrijving geen glans
Vooral de concrete voorbeelden die hij hiervoor gebruikte, spraken tot de verbeelding. Hij daagde de citymarketeers uit:
– Word weer creatief in plaats van te denken vanuit beperkingen
– als u niet kunt delen, zult u nooit kunnen vermenigvuldigen
– snelheid krijg je alleen als er vertrouwen is. Dus minder vergaderen, meer het beste in elkaar naar boven halen. Vrijheid in gebondenheid:  hou het kort, ga het doen in plaats van te blijven steken in beleid
– overweldig je klant met aandacht
– SIMPEL eindigt met de l van lef. Gebruik dat!
DSC_0070Vervolgens kwamen tijdens de workshops allerlei aspecten van het congresthema aan bod. Van cocreatie en participatie tot Stedelijke herverkaveling, van winkelstraatmanagement tot De wow’s van Cityhospitality en van Oud Goud erfgoed als bron van vernieuwing tot De betrokkenheid van ondernemers bij Citymarketing. Dat leverde soms pittige discussies op (is dit participatie of toch een top-down aanpak met een mooie verpakking?), nieuwe inzichten (wat is het verschil tussen citymarketing en placemaking?) en uitwisseling van herkenbare praktijkervaringen (ondernemers willen wel investeren, als ze er voldoende zichtbaar rendement uit kunnen halen). Alle workshoppresentaties kunt u downloaden door op bovenstaande titels te klikken.
DSC_0123Tussendoor en na afloop werd traditiegetrouw weer flink genetwerkt, maar de climax was ook dit jaar weer de uitreiking van de Citymarketing Awards. De scriptieprijs ging naar een gastvrijheidsonderzoek  van C. Goudriaan en L. van Milt (Hogeschool Rotterdam) waarbij theorie en praktijk in een overzichtelijk model werden gepresenteerd. En de Citymarketing Innovatie Award 2014 werd toegekend aan het initiatief van Toerisme Utrecht onder de noemer ‘Gastvrijheid 3.0’.
Bekijk hier de film van de genomineerden voor de Innovatie Award : Innovatieawardnominatie
En de film van de genomineerden voor de Scriptie Award:  Scriptieprijsnominatie
DSC_0167Tot slot werd bekend gemaakt dat de volgende Dag van de Citymarketing weer zal worden gehouden op de laatste donderdag van januari, maar dit keer in de meest gastvrije stad van het jaar: ‘s-Hertogenbosch.

We hopen u daar te mogen ontmoeten, graag tot ziens in 2015!