Het Netwerk Citymarketing is een samenwerkingsverband van organisaties en personen, actief op het gebied van citymarketing en andere gebiedsgebonden marketingactiviteiten.

Door middel van netwerken, kennisuitwisseling en het uitreiken van een jaarlijkse citymarketingprijs draagt het Netwerk Citymarketing bij aan de professionalisering van het vakgebied. Het Netwerk Citymarketing vervult een brugfunctie tussen de publieke en private sector, zowel op lokaal als regionaal niveau. Het bevorderen van contacten tussen beroepsbeoefenaren, beleidsmakers en beïnvloeders uit deze sectoren en het uitwisselen en vergroten van kennis en informatie staan centraal in de activiteiten van het Netwerk.

Jaarlijks hoogtepunt is de Dag van de Citymarketing. Op dit evenement ontmoet de sector elkaar, zijn er topsprekers, wordt er veel kennis en ervaring uitgewisseld en worden de Netwerk Citymarketing Awards uitgereikt.

Het Netwerk Citymarketing brengt mensen met elkaar in contact. We doen dat niet alleen via evenementen, maar ook via ons online netwerk op Linkedin en via onze website www.netwerkcitymarketing.nl .


Dag van de Citymarketing 2017

Op 14 februari 2017 organiseren wij onze 2e editie van de Dag van de Citymarketing Nieuwe Stijl. Een dag voor professionals uit het citymarketing vak. Natuurlijk met inspirerende sprekers, kennis en interactie. Maar wel verrassend anders. Wil je weten waarom jij niet mag ontbreken? Bekijk de Terugblik 2016.

Onze host city voor deze dag is ‘s-Hertogenbosch en nodigt ons uit op de prachtige locatie 1931 Congrescentrum Brabanthallen.

Noteer alvast in je agenda!
Datum:  14 februari 2017
Locatie: 1931 Congrescentrum Brabanthallen
Tijd:       9.30 – 17.30 uur

Aanmelden is binnenkort mogelijk.