Op 18 oktober organiseert het Netwerk Citymarketing Nederland een themabijeenkomst:

‘DE BASIS VAN CITYMARKETING’

15103552729_6a6b8982f3_h

Inleider tijdens deze themabijeenkomst is Martin Boisen. Hij is universitair docent (Rijksuniversiteit Groningen) en zelfstandig adviseur (BOISEN: For the Love of Place) op het gebied van de marketing en branding van steden en regio’s. Als adviseur heeft Boisen ervaring in meer dan 70 adviesprojecten in binnen- en buitenland, is vice-voorzitter van The International Place Branding Association en expert-lid van The European Place Marketing Institute. Zie verder: www.boisen.nl.

In zijn inleiding zal Martin Boisen eerst terugkijken naar de afgelopen dertig jaar citymarketing in Nederland. Waarom is dit vakgebied ontstaan? Welke redenen zijn hiervoor aan te merken? Welke ontwikkeling heeft het doorgemaakt? En waar staan we nu? Boisen kijkt kritisch naar de basale aannames die ten grondslag liggen voor citymarketing, en wijst op de taken en mandaten die er in principe bij zouden moeten horen.

En waar staan we dan nu – anno 2016? Na de inleiding van Boisen volgt een paneldiscussie over de huidige praktijk met vooraanstaande Nederlandse citymarketeers o.l.v. Gerben Baaij, directeur van Dordrecht Marketing en bestuurslid van het Netwerk Citymarketing.

Deze themabijeenkomst is zowel een introductie in de citymarketing voor nieuwe geïnteresseerden, als een opfrisbeurt voor de oude rotten in het vak. Hij is geschikt voor iedereen die bezig is met citymarketing of ermee aan de slag wil, maar zich (nog) eens in de basisprincipes en achtergronden van het vakgebied wil verdiepen.

Locatie: Dordrecht (exacte locatie volgt)
Datum: 18 oktober 2016
Tijdstip: 13.00 tot ca. 17.30 uur (inclusief netwerkborrel)
Kosten: € 75,- excl. BTW

Doordat Martin Boisen uit liefde voor het vakgebied zijn inleiding aan het Netwerk Citymarketing aanbiedt en Dordrecht Marketing de bijeenkomst sponsort kunnen we deze bijeenkomst voor slechts € 75,- exclusief BTW aanbieden. De opbrengsten komen ten goede aan de werkzaamheden van het Netwerk.

Inschrijven kan binnenkort via de website van het Netwerk Citymarketing.
Nu al zeker zijn van een plekje? Stuur een mail naar penningmeesterNCNL@gmail.com met uw gegevens: naam, organisatie, adres en e-mailadres.

Het Netwerk Citymarketing is een samenwerkingsverband van organisaties en personen, actief op het gebied van citymarketing en andere gebiedsgebonden marketingactiviteiten.

Door middel van netwerken, kennisuitwisseling en het uitreiken van een jaarlijkse citymarketingprijs draagt het Netwerk Citymarketing bij aan de professionalisering van het vakgebied. Het Netwerk Citymarketing vervult een brugfunctie tussen de publieke en private sector, zowel op lokaal als regionaal niveau. Het bevorderen van contacten tussen beroepsbeoefenaren, beleidsmakers en beïnvloeders uit deze sectoren en het uitwisselen en vergroten van kennis en informatie staan centraal in de activiteiten van het Netwerk.

Jaarlijks hoogtepunt is de Dag van de Citymarketing. Op dit evenement ontmoet de sector elkaar, zijn er topsprekers, wordt er veel kennis en ervaring uitgewisseld en worden de Netwerk Citymarketing Awards uitgereikt.

Het Netwerk Citymarketing brengt mensen met elkaar in contact. We doen dat niet alleen via evenementen, maar ook via ons online netwerk op Linkedin en via onze website www.netwerkcitymarketing.nl .

Lid worden kan door te klikken op onderstaande knoppen:

naarlinkedin2 naarnieuwsbrief

 

Of volg Netwerk Citymarketing via Twitter: @NCNL.